Vrhunsko znanje

Implementiramo koncepte najnaprednijih organskih i obnovljivih farmi

Vrhunsko znanje

Vrhunsko znanje

Implementiramo koncepte najnaprednijih organskih i obnovljivih farmi

Visokoobrazovani menadžment Malak Farme je uložio mnogo u edukaciju o organskoj poljoprivredi i stočarstvu. Pohađali smo vrhunske međunarodne seminare, učeći od najboljih širom svijeta, implementirali koncepte najnaprednijih farmi iz svih krajeva svijeta na polju organske i obnovljive poljoprivrede i stočarstva.

Ponosni smo na našu saradnju sa Univerzitetom u Sarajevu, konstantno održavamo odnose sa profesorima i najvažnijim stručnjacima iz oblasti organskog stočarstva u regiji koji pomažu u našoj misiji uzgoja zdrave, organske i halal stoke, peradi, voća, povrća i proizvoda za naše goste.