Organsko stočarstvo

Krave, koze, ovce, konji i perad na Malak Farmi

Organsko stočarstvo

Organsko stočarstvo

Krave, koze, ovce, konji i perad na Malak Farmi

Krave i koze čistog organskog porijekla

Na Malak Farmi trenutno imamo par stotina grla stoke i peradi. Trenutno na farmi imamo: 30 grla krava (rase: Austrijski Simentalac), 50 grla koza (Sanska rasa), 200 grla ovaca i ovnova i 10 konja. Ono što je specifikum Malak Farme je da su naše krave i koze čistog organskog porijekla.

Organska perad, prirodni uslovi i organska jaja

Kako bismo našim gostima omogućili da jedu organska i free range jaja, pileće i kokošje organsko meso, na par lokacija na našoj farmi postoje prostori na kojem perad slobodno hoda i obitava.

Znanje organskog stočarstva učimo od najboljih

Visokoobrazovani menadžment Malak Farme je uložio mnogo u edukaciju o organskoj poljoprivredi i stočarstvu. Pohađali smo vrhunske seminare širom svijeta, implementirali koncepte najnaprednijih farmi iz svih krajeva svijeta na polju organske i obnovljive poljoprivrede i stočarstva.
Ponosni smo na našu saradnju sa Univerzitetom u Sarajevu, konstantno održavamo odnose sa profesorima i najvažnijim stručnjacima iz oblasti organskog stočarstva u regiji koji pomažu u našoj misiji uzgoja zdrave, organske i halal stoke i peradi za naše goste.